1. Accessions list, Southeast Asia.

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available

NCSU Libraries

Status
Available

2. African books in print.

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available

3. American book publishing record. ABPR cumulative.

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available

Duke Libraries

Status
Available

4. Annotated catalogue of books published in Japan.

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available

5. L'Année du livre

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available

6. Anuario I.S.B.N.

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available

7. Anuario bibliográfico mexicano.

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available

8. Anuario bibliográfico nacional

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available

Duke Libraries

Status
Available

9. Australian books in print.

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available

10. Australian books.

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available

NCSU Libraries

Status
Available

11. Australian national bibliography.

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available

NCSU Libraries

Status
Available

12. Bermuda national bibliography.

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available

Duke Libraries

Status
Available

13. Bibliografia dokumentoẃ elektronicznych.

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available

14. Bibliografia națională română. Cărți, albume, hărți.

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available

15. Bibliografia națională rom̌ană. Lucrări apărute in străinătate.

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available

16. Bibliografia slovenskej knižnej tvorby.

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available

17. Bibliografia wydawnictw ciągłych nowych, zawieszonych i zmieniających tytuł.

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available

Duke Libraries

Status
Available

18. Bibliografija knjiga tiskanih u SR Hrvatskoj.

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available

19. Bibliografija prevoda u SFRJ

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available

20. Bibliografía chilena

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available