1. The origins of Chinese thought : from shamanism to ritual regulations and humaneness

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available
cover image

Duke Libraries

Status
Available

3. New studies on Zhou-yi divination process

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available

4. 中國方技史 / Zhongguo fang ji shi

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available
cover image

UNC Libraries

Status
Available

Duke Libraries

Status
Available
cover image

Duke Libraries

Status
Available

7. Empowered writing : exorcistic and apotropaic rituals in medieval China

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available

Duke Libraries

Status
Available

8. 주역 의 정신 과 문화 / Chuyŏk ŭi chŏngsin kwa munhwa

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available
cover image

Duke Libraries

Status
Available

10. 易经学习实用手册 / Yi jing xue xi shi yong shou ce

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available
cover image

Duke Libraries

Status
Available

12. 梅花易数讲义 / Mei hua yi shu jiang yi

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available

13. Ancient Chinese divination

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available

14. 中国古代风水术 / Zhongguo gu dai feng shui shu

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available

15. 中国风水史 = Zhongguo fengshuishi / Zhongguo feng shui shi = Zhongguo fengshuishi

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available

Duke Libraries

Status
Available

16. 皇极经世书今说 / Huang ji jing shi shu jin shuo

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available

17. 风水 / Feng shui

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available
cover image

Duke Libraries

Status
Available

19. 中国风水文化 / Zhongguo feng shui wen hua

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available
cover image

UNC Libraries

Status
Available

Duke Libraries

Status
Available

21. Fengshui in China : geomantic divination between state orthodoxy and popular religion

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available

Duke Libraries

Status
Available

NC State Libraries

Status
Available
cover image

Duke Libraries

Status
Available
cover image

Duke Libraries

Status
Available

24. The I ching : landscapes of the soul : revisiting an ancient Chinese oracle

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available

Duke Libraries

Status
Available
cover image

Duke Libraries

Status
Available

26. 鬼的现场调查 / Gui de xian chang diao cha

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available

27. 方朮与中国传统文化 / Fang shu yu Zhongguo chuan tong wen hua

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available

Duke Libraries

Status
Available

28. 扶箕迷信的研究 / Fu ji mi xin de yan jiu

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available
cover image

Duke Libraries

Status
Available

30. 风水 : 中国人的环境观 / Feng shui : Zhongguo ren de huan jing guan

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available

Duke Libraries

Status
Available

31. 中国预言 : 世纪末的热门话题 / Zhongguo yu yan : shi ji mo di re men hua ti

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available

32. 中国命相研究 / Zhongguo ming xiang yan jiu

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available

33. 修訂中国の呪法 / Shūtei Chūgoku no juhō

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available

34. Fortune-tellers and philosophers : divination in traditional Chinese society

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available

Duke Libraries

Status
Available

NC State Libraries

Status
Available
cover image

UNC Libraries

Status
Available

Duke Libraries

Status
Available

36. 修訂鬼趣談義 : 中国幽鬼の世界 / Shūtei Kishu dangi : Chūgoku yūki no sekai

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available

37. Das chinesische Tempelorakel

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available

Duke Libraries

Status
Available

38. Magic and mystery in Tibet

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available

Duke Libraries

Status
Available

39. Chinese ghosts and ESP : a study of paranormal beliefs and experiences

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available

40. 易学 : 成立と展開 / Ekigaku : seiritsu to tenkai

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available