1. Diyanet aylık dergi.

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available

2. İlâhiyat Fakültesi dergisi.

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available

3. İlâhiyat Fakültesi dergisi.

cover image

NC State Libraries

4. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dergisi.

cover image

Duke Libraries

Status
Available

NC State Libraries

5. Eserleri, fotoğrafları ve aileleriyle Osmanlı şeyhülislâmları

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available

6. İstanbul 2010 Ramazan : enderûn terâvihi ve cumhur müezzinliği

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available

7. İstanbul ezanları = Istanbul azans

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available
cover image

Duke Libraries

Status
Available

9. Halid-ı̂ Bağdâdı̂ : hayatı, eserleri, tesirleri ve Anadolu'da Hâlidı̂lik

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available
cover image

Duke Libraries

Status
Available
cover image

UNC Libraries

Status
Available

Duke Libraries

Status
Available
cover image

UNC Libraries

Status
Available
cover image

Duke Libraries

Status
Available

14. Osmanlı devletinde surre-i hümâyûn ve surre alayları

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available

15. Ana hatlariyle İslâm tassavvufu tarihi

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available

16. İslâm araştırmalarında usûl

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available

17. Melâm̂ılik ve Bektaş̂ılik

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available

18. Seçilmiş Bektaşı̂ fıkraları

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available
cover image

Duke Libraries

Status
Available

20. Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi dergisi.

cover image

NC State Libraries