1. Knihovna.

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available
cover image

UNC Libraries

Status
Available
cover image

UNC Libraries

Status
Available
cover image

UNC Libraries

Status
Available

5. Biblioteka i ︠i︡unyĭ chitatelʹ : prakticheskoe posobie

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available
cover image

UNC Libraries

Status
Available

7. Nauchnoe opisanie i sistematiza︠t︡si︠i︡a literatury : sbornik nauchnykh trudov

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available

8. Voprosy upravleni︠i︡a bibliotechnymi sistemami : sbornik nauchnykh trudov

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available

9. Gigiena i restavra︠t︡si︠i︡a bibliotechnykh fondov : prakticheskoe posobie

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available
cover image

UNC Libraries

Status
Available
cover image

UNC Libraries

Status
Available
cover image

UNC Libraries

Status
Available
cover image

UNC Libraries

Status
Available
cover image

UNC Libraries

Status
Available
cover image

UNC Libraries

Status
Available

16. Russian for librarians : and Russian books in libraries

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available
cover image

UNC Libraries

Status
Available
cover image

UNC Libraries

Status
Available
cover image

UNC Libraries

Status
Available

20. Biblioteki vuzov severo-zapada RSFSR na sovremennom ėtape

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available