cover image

UNC Libraries

Status
Available
cover image

Duke Libraries

Status
Available
cover image

UNC Libraries

Status
Available

5. Библиотечное обозрение. / Bibliotechnoe obozrenie.

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available
cover image

UNC Libraries

Status
Available

7. Rukovodstvo dl︠i︡a nebolʹshikh bibliotek

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available

8. Pravila bibliograficheskogo opisani︠i︡a proizvedeniĭ pechati

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available
cover image

UNC Libraries

Status
Available
cover image

NC State University Libraries

Status
Available
cover image

Duke Libraries

Status
Available
cover image

UNC Libraries

Status
Available

Duke Libraries

Status
Available

13. Organizatsiia bibliotechnykh fondov i katalogov.

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available
cover image

UNC Libraries

Status
Available

Duke Libraries

Status
Available
cover image

Duke Libraries

Status
Available
cover image

UNC Libraries

Status
Available
cover image

Duke Libraries

Status
Available

18. International loan services and union catalogues;

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available

Duke Libraries

Status
Available

19. Tabli︠t︡sy bibliotechnoĭ klassifika︠t︡sii dl︠i︡a massovykh bibliotek

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available
cover image

Duke Libraries

Status
Available