cover image

UNC Libraries

Status
Available
cover image

UNC Libraries

Status
Available
cover image

UNC Libraries

Status
Available
cover image

UNC Libraries

Status
Available
cover image

UNC Libraries

Status
Available
cover image

UNC Libraries

Status
Available

7. Sozdanie ėlektronnykh katalogov : iz opyta raboty Rossiĭskoĭ gosudarstvennoĭ biblioteki

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available

8. Lingvisticheskie sredstva avtomatiza︠t︡sii dokumentalʹnogo poiska

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available

Duke Libraries

Status
Available
cover image

UNC Libraries

Status
Available

10. Avtomatiza︠t︡si︠i︡a bibliograficheskogo poiska

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available

Duke Libraries

Status
Available
cover image

UNC Libraries

Status
Available

12. So︠t︡sialʹna︠i︡a informa︠t︡si︠i︡a i upravlenie obshchestvom

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available

Duke Libraries

Status
Available

13. [Information science its scope, objects of research and problems]

Request
cover image

NCCU Libraries

Status
Available

UNC Libraries

Status
Available

14. Dokumentalńye sistemy v upravlenii. [Sbornik stateĭ]

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available
cover image

UNC Libraries

Status
Available

16. Информация и мы. / Informa︠t︡si︠i︡a i my.

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Not Available

17. Mezdunarodnyĭ forum po informatike. Sbornik stateĭ.

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available
cover image

UNC Libraries

Status
Available

Duke Libraries

Status
Available

19. Informa︠t︡sionnye sistemy v tekhnike i ėkonomike.

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available