cover image

UNC Libraries

Status
Available
cover image

UNC Libraries

Status
Available
cover image

UNC Libraries

Status
Available
cover image

UNC Libraries

Status
Available

Duke Libraries

Status
Available
cover image

UNC Libraries

Status
Available

6. Upravlenie bibliotekoĭ : uchebno-prakticheskoe posobie

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available

7. Problemy adapta︠t︡sii bibliotek v sovremennykh uslovi︠i︡akh : sbornik stateĭ

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available

8. Biblioteki Rossii v novoĭ pravovoĭ srede : obzorno-analiticheskie materialy

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available
cover image

UNC Libraries

Status
Available

10. Menedzhment v nauchno-metodicheskoĭ rabote : v pomoshchʹ bibliotekar︠i︡u

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available

11. Samoupravlenie bibliotek : metodicheskie rekomenda︠t︡sii

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available
cover image

UNC Libraries

Status
Available

Duke Libraries

Status
Available
cover image

UNC Libraries

Status
Available
cover image

UNC Libraries

Status
Available

15. Nauchnoe opisanie i sistematiza︠t︡si︠i︡a literatury : sbornik nauchnykh trudov

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available
cover image

UNC Libraries

Status
Available
cover image

UNC Libraries

Status
Available
cover image

UNC Libraries

Status
Available
cover image

UNC Libraries

Status
Available
cover image

UNC Libraries

Status
Available