cover image

UNC Libraries

Status
Available

2. Bibliotekovedenie i bibliografi︠i︡a ; Ukazatelʹ literatury.

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available

3. Knihovna.

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available
cover image

UNC Libraries

Status
Available
cover image

UNC Libraries

Status
Available
cover image

UNC Libraries

Status
Available
cover image

UNC Libraries

Status
Available

Duke Libraries

Status
Available

8. Svodnyĭ sistematicheskiĭ katalog inostrannykh knig po bibliotekovedeni︠i︡u.

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available

9. Teori︠i︡a i praktika sokhraneni︠i︡a pam︠i︡atnikov kulʹtury

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available

10. Ukazatelʹ literatury obmennykh fondov bibliotek.

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available

11. V pomoshchʹ universalʹnym nauchnym bibliotekam.

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available

12. Nauchnye i tekhnicheskie biblioteki.

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available

13. Restaurator : international journal for the preservation of library and archival material.

cover image

NC State Libraries

cover image

Duke Libraries

Status
Available
cover image

Duke Libraries

Status
Not Available
cover image

Duke Libraries

Status
Available
cover image

Duke Libraries

Status
Available
cover image

UNC Libraries

Status
Available