1. Chūgokugo Chōsengo tosho sokuhō.

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available

2. Soren Tōō kenkyū bunken mokuroku.

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available

3. Tōkei chōsa sōran.

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available

4. 統計情報総索引. / Tōkei jōhō sōsakuin.

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available

5. Zenkoku shimbun maikurofirumu seisaku shozō ichiran.

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available
cover image

UNC Libraries

Status
Available

7. キーワードで読む白書ガイド / Kīwādo de yomu hakusho gaido

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available
cover image

Duke Libraries

Status
Available
cover image

Duke Libraries

Status
Available

11. 台灣民間信仰硏究書目 / Taiwan min jian xin yang yan jiu shu mu

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available

Duke Libraries

Status
Available
cover image

Duke Libraries

Status
Available

13. 台灣土著農業硏究書目彙編 / Taiwan tu zhu nong ye yan jiu shu mu hui bian

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available

Duke Libraries

Status
Available
cover image

UNC Libraries

Status
Available

15. 台灣平埔族硏究書目彙編 / Taiwan Pingpu zu yan jiu shu mu hui bian

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available

16. 敦煌學硏究論著目錄 / Dunhuang xue yan jiu lun zhu mu lu

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available
cover image

UNC Libraries

Status
Available
cover image

UNC Libraries

Status
Available

19. 愛媛大學附屬図書館漢籍目錄 / Ehime Daigaku Fuzoku Toshokan kanseki mokuroku

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available
cover image

UNC Libraries

Status
Available