1. Dostizheni︠i︡a nauki i tekhniki

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available

2. Nauchnoe predvidenie i so︠t︡sialʹno-ėkonomicheskoe prognozirovanie

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available

3. Nauka, tekhnika, tekhnologi︠i︡a.

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available

4. Politicheska︠i︡a kniga

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available

Duke Libraries

Status
Available
cover image

UNC Libraries

Status
Available
cover image

UNC Libraries

Status
Available

Duke Libraries

Status
Available

7. Gazety pervykh let sovetskoĭ vlasti, 1917-1922 : svodnyĭ bibliograficheskiĭ katalog

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available
cover image

UNC Libraries

Status
Available

9. Literatura i iskusstvo.

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available
cover image

UNC Libraries

Status
Available
cover image

UNC Libraries

Status
Available

12. Kosmos dalëkiĭ i blizkiĭ : rekomendatelʹnyĭ bibliograficheskiĭ ukazatelʹ

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available
cover image

UNC Libraries

Status
Available
cover image

UNC Libraries

Status
Available
cover image

UNC Libraries

Status
Available

16. Imperializm pered sudom narodov : rekomendatelʹnyĭ bibliograficheskiĭ ukazatelʹ

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available

Duke Libraries

Status
Available
cover image

UNC Libraries

Status
Available
cover image

UNC Libraries

Status
Available
cover image

UNC Libraries

Status
Available

20. Velika︠i︡a Pobeda, 1941-1945 : rekomendatelʹnyĭ bibliograficheskiĭ ukazatelʹ

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available

Duke Libraries

Status
Available